Privacy

LezenTV gaat zorgvuldig om met privacy en privacygevoelige gegevens binnen de grenzen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Telecommunicatiewet. LezenTV respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en haar klanten en zorgt dat de persoonlijke informatie die we ontvangen, vertrouwelijk wordt behandeld. In dit Privacy Statement beschrijven we welke persoonsgegevens we van u verwerken, hoe we met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten in dat kader aan u toekomen.

Wie is LezenTV?

LezenTV (hierna ook: ‘wij’ of ‘we’ of ‘ons’ of ‘onze’ of ‘onszelf’) is een handelsnaam en een website van de Screamingmedia BV in Utrecht. Via onze diensten worden privacygevoelige gegevens (hierna: ‘persoonsgegevens’ of ‘gegevens’) verwerkt.

Onder het verwerken verstaan we al het gebruik van uw persoonsgegevens, zoals het opslaan, aanpassen, doorsturen of (gedeeltelijk) verwijderen van deze gegevens. Wij verwerken persoonsgegevens bijvoorbeeld doordat u tickets bestelt, gebruik maakt van onze websites of apps of doordat u meedoet als deelnemer aan onze evenementen of doordat u een abonnement hebt op een van onze nieuwsbrieven.

LezenTV is gevestigd aan de Alfred Nobellaan 443 in De Bilt.

De doeleinden van gegevensverwerking

LezenTV verzamelt gegevens van personen die bij ons producten kopen, van bezoekers van de onze website en van abonnees van de nieuwsbrief voor de volgende doeleinden:

  • Om de nieuwsbrief van ons te kunnen toesturen aan degenen die zich daarvoor schriftelijk hebben aangemeld en daarmee u te kunnen informeren over de programmering en activiteiten van LezenTV. Hiervoor verwerken wij uw mailadres. De verwerking gebeurt o.b.v. overeenkomst: de aanmelding.
  • Om u de mogelijkheid te bieden producten te kopen (bijvoorbeeld tickets en boeken) en om uw aanschaf te verwerken en u te informeren over het verloop daarvan verwerken wij uw mailadres en voor- en achternaam. Deze verwerking gebeurt o.b.v. de koopovereenkomst.
  • We werken samen met Payment Service Providers (PSP’s). Zij zijn voor wat betreft de betaaldienst de verwerkingsverantwoordelijken.
  • Wij gebruiken “sessiecookies” om je ingelogd te houden terwijl je gebruik maakt van ons platform, om een beter begrip te krijgen van hoe je onze diensten gebruikt en om het totale gebruik en informatie omtrent het webverkeer op ons platform te monitoren.

Bewaren van gegevens

LezenTV bewaart gegevens niet langer dan voor de verwerkingsdoeleinden noodzakelijk is. Gegevens van bezoekers die hebben aangegeven nieuwsbrieven en/of direct marketing via e-mail van Muziek 247  te willen ontvangen worden bewaard tot het moment dat zij zich eventueel afmelden.

Beveiliging en derden

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen we dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Voor verschillende activiteiten maken wij gebruik van externe dienstverleners. Hiervoor blijft LezenTV uiteraard eindverantwoordelijk. Wij gebruiken de e-mail adressen niet voor andere doeleinden en delen deze niet met derden. Voor het versturen van de nieuwsbrieven maken wij gebruik van een marketing-tool waarmee wij onze nieuwsbrieven versturen.

Bij de verkoop van producten en abonnementen  maken we gebruik van de diensten van Mollie. De gegevens die daar verzameld worden, worden alleen gebruikt om de betaling te kunnen verwerken.

Wijzigingen

We kunnen dit Privacy Statement van tijd tot tijd wijzigen en zullen hier dan een update plaatsen.

Uw rechten

U heeft het recht op inzage in uw persoonsgegevens en rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens of beperking van de verwerking. Ook heeft u het recht om tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Ook heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contact

Neem gerust contact met ons op indien u nog verdere vragen heeft over ons privacybeleid, of wanneer u de rechten zoals hierboven beschreven wil uitoefenen. U kunt daartoe een e-mail sturen naar info@screamingmedia.nl of schriftelijk o.v.v. ‘Verzoek omtrent persoonsgegevens’.

 

LezenTV heeft je nodig
Of doneer via een Tikkie: