Amanda Kluveld: ‘Pijn’

26 oktober 2010

Zonder pijn vervelen wij ons kapot

Historica Amanda Kluveld schreef een indrukwekkende en zeer toegankelijke studie over de culturele, de maatschappelijke en de occulte betekenis van pijn door de eeuwen heen en deed bovendien een aantal persoonlijke ontdekkingen. “Pijn heeft iets moois zolang die beheersbaar is.”

(32 minuten)

Bio
Dr. Amanda Kluveld (1968) studeerde Maatschappijgeschiedenis aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, waar zij in 1992 afstudeerde met haar scriptie Standpunten over vivisectie 1880-1917. Vervolgens was zij als aio Cultuurgeschiedenis verbonden aan de Universiteit Maastricht. In haar dissertatie, uitgegeven door Amsterdam University Press onder de titel Reis door de hel der onschuldigen. De expressieve politiek van de Nederlandse anti-vivisectionisten 1890-1940, heeft zij een brede opvatting over de cultuur- en mentaliteitsgeschiedenis tentoongespreid, die ze verbindt met de meer algemene historische ontwikkelingen, met name de politieke geschiedenis.Haar vorige functie was die van universitair docent Cultuurgeschiedenis aan de Universiteit voor Humanistiek te Utrecht. Kluveld beschikt over ruime en brede ervaring op diverse terreinen van het geesteswetenschappelijk onderwijs, zoals geschiedenis, wijsbegeerte, literatuurwetenschap en mediastudies. Als docent vervlecht zij instructie en “probleemgestuurd” onderwijs. Aan de Universiteit Maastricht deed zij onderwijskundig onderzoek en ontwierp en verzorgde cursussen docent professionalisering. In 1998 werd zij door studenten van de Faculteit der Cultuurwetenschappen van de Universiteit Maastricht voorgedragen voor de Onderwijsprijs. In haar wetenschappelijke werk sluit Kluveld zich niet op binnen de grenzen van haar specialisme. In haar onderzoek, in het kader van een nog te schrijven biografie van Marga Klompé, zoekt ze het snijpunt op van cultuur- en politieke geschiedenis, met systematische aandacht voor het gender aspect. Sinds april 2001 schrijft Kluveld bovendien columns op de opiniepagina van NRC Handelsblad. Haar werkterrein als universitair docent binnen het Nieuwegeneratieoffensief is Cultuur- en mentaliteitsgeschiedenis.
(Bron: In- en Externe Communicatie FGW)

LezenTV heeft je nodig
Of doneer via een Tikkie: