Floor Milikowski: ‘Een klein land met ​verre uithoeken’

10 november 2020

In ‘Een klein land met verre uithoeken’ schetst Milikowski een tijdsbeeld van dorpen en steden, bewoners en bestuurders op zoek naar houvast in een veranderende wereld. Hoe willen we dat het land eruitziet – en wie kan, wil of moet daar invloed op uitoefenen? Naarmate Nederland verandert in een lappendeken van winnaars en verliezers, wordt de urgentie om in te grijpen groter. Jaap van Straalen sprak met haar.

LezenTV heeft je nodig
Of doneer via een Tikkie: