Joep Dohmen: ‘Tegen de onverschilligheid’

26 oktober 2010

Word wie je bent

“Ik pleit voor een bepaalde ernst, een zekere intensiteit,” aldus filosoof Joep Dohmen bij het verschijnen van zijn nieuwe boek. “Ik ben voor een niet-onverschillige levenshouding. Ik ben tegen een leven dat aan onszelf voorbij trekt. Ik pleit voor een nieuwe cultuur van hetzelf.” Woorden die gesproken werden in de wonderschone boekencathedraal Praamstra te Deventer.

(52 minuten)

Bio
Joep Dohmen (1949) studeerde filosofie in Utrecht en Leuven. In 1994 promoveerde hij op het boek Nietzsche over de menselijke natuur (Kampen, Kok 1994). Sinds 1998 is hij Universitair Docent Filosofie en Humanisme aan de Universiteit voor Humanistiek te Utrecht. In 2002 publiceerde hij Over levenskunst. De grote filosofen over het goede leven (Amsterdam, Ambo). In 2006 verscheen onder zijn redactie Moderne levens lopen niet vanzelf (Amsterdam, SWP). Recentelijk verscheen van hem Tegen de onverschilligheid. Pleidooi voor moderne levenskunst(2007, Ambo). Zijn aandacht gaat uit naar actuele cultuurfilosofie en moraal. Kernthema’s in zijn levenskunstethiek zijn: aandacht, autonomie, authenticiteit, geluk, genot, integriteit, tijd, deugden en waarden, zelfzorg (oefenen) en zingeving.

LezenTV heeft je nodig
Of doneer via een Tikkie: