Louise O. Fresco: ‘Hamburgers in het paradijs’

11 oktober 2012

Voedsel in tijden van schaarste en overvloed

Hoogleraar Louise O. Fresco (1952) schreef een indrukwekkend cultureel en wetenschappelijk magnum opus over voedsel. Over verleden en toekomst, over honger en overvloed, maar vooral ook over de mythen en sagen van onze tijd: de plofkip, intensivering, biotechnologie, duurzaamheid en het bekorten van de voedselketens. Alle axioma’s nog eens kritisch onder de loep genomen.
Bio
Prof. dr. ir. Louise O. Fresco is landbouwkundige, promoveerde in Wageningen cum laude op het tropische gewas cassave en heeft vele jaren veldwerk verricht in ontwikkelingslanden. Zij was van 1997 tot 1999 Director of Research op het Agricultural Department van de FAO, de voedsel- en landbouworganisatie van de Verenigde Naties in Rome, waar zij vervolgens van januari 2000 tot mei 2006 Assistant Director-General was.
Sinds 2006 is zij als universiteitshoogleraar verbonden aan de Universiteit van Amsterdam, met als aandachtsgebied de grondslagen van duurzame ontwikkeling in internationaal perspectief. Zij is Visiting Professor bij het Institute of Earth Sciences van Stanford University en bij de David and Lucile Packard Foundation in Palo Alto (V.S.). Daarnaast is zij Distinguished Professor aan Wageningen Universiteit. Zij is lid van de KNAW en buitenlands lid van de Académie d’agriculture de France in Parijs en van de Royal Swedish Academy of Agriculture and Forestry in Stockholm, corresponderend lid van de Real Academia de Ingeniería in Madrid en lid van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen. Aan de Universiteit van Leiden bezette zij in het academisch jaar 2005-2006 de Cleveringa-leerstoel. Zij is lid van het bestuur van de United Nations University en van de Roosevelt Academy.
Zij is lid van de Strategic Advisory Board van de Director General van de Food and Agriculture Organization (FAO) van de Verenigde Naties in Rome. Zij is lid van de Raad van Commissarissen van de Rabobank Nederland. In 2006 hield zij de Duisenberglezing. In 2011 werd zij lid van de Adviesraad van The Hague Institute for Global Justice. Sinds 2009 is zij niet-uitvoerend bestuurder van Unilever. Zij is kroonlid en lid van het dagelijks bestuur van de Sociaal-Economische Raad (SER), lid van de Trilateral Commission. Tevens is zij lid van het bestuur van de Erasmusprijs, lid van de Adviesraad World Food Prize en adviseert zij de Groupe OCP (Office Chérifien des Phosphates). In 2010-2011 was zij lid van het internationale wetenschappelijke team van de InterAcademy Council dat op verzoek van de VN het IPCC heeft doorgelicht. Tevens was zij lid van de Deltacommissie (2007-2008).
Zij is verder betrokken bij talloze culturele en maatschappelijke initiatieven. Naast wetenschappelijke publicaties schrijft Louise O. Fresco een een tweewekelijkse column in de _NRC_ en een blog in NRC.nl, essays, literaire kritieken en romans. Tot juni 2011 schreef zij tweewekelijks een column in _Folia_, het universiteitsblad van de UvA.
In 2009 werd zij als spreker uitgenodigd om bij TED in Palm Springs te spreken. In 2011 staat zij nummer 1 in de door het maandblad ‘Opzij’ opgestelde top-100 van machtige vrouwen, in de sector onderwijs en wetenschap. In 2011 stond zij op de Volkskrant top 200 op de 23e plaats en op de Trouw Top 100 Duurzaamheid op nr. 16. Zij was jurylid van de Libris literatuurprijs 2011. Daarnaast is zij bestuurslid van het Koninklijk Concertgebouworkest.

Ze publiceerde de essaybundel _De ondraaglijke lichtheid van de vleermuis_ (1997), de bundel _Bambusa_ (1990) _Schaduwdenkers & Lichtzoekers_ (1999) en _Nieuwe spijswetten_ (2006). Eveneens verschenen van haar de romans _De kosmopolieten_ (2000), _De Tuin van de Sultan van Rome_ (2005), en _De utopisten_ (2007). Momenteel woont Louise O. Fresco weer in Nederland.

LezenTV heeft je nodig
Of doneer via een Tikkie: